Autorka

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWyychowałam się w domu pachnącym terpentyną, w którym oboje rodzice zajmowali się własną twórczością, więc ozdabianie przestrzeni wokół zawsze było dla mnie odruchowe. Plastyka jest moją największą pasją, maluję na wszelkich powierzchniach– papierze, drewnie, tkaninie, skórze, metalu. Najpełniej realizuję się w pastelach olejnych, które wśród wszystkich technik plastycznych najlepiej wyrażają to co chcę przekazać.

Z biegiem lat naturalną kontynuacją twórczości „dla siebie”, stało się tworzenie dla innych. „Społeczny” wymiar tworzenia stał się dla mnie równie ważny, co ten osobisty, intymny. Nie doznałabym mnóstwa inspiracji,  nie odwiedziłabym wielu miejsc, a przede wszystkim wielu prac bym nie wykonała, gdyby nie ludzie.

Inspiracją jest dla mnie muzyka, literatura oraz przyroda, w której towarzystwie tworzyć lubię najbardziej. Najsilniej jednak pobudza mnie własna wyobraźnia. Dlatego zawsze gdzieś w tle towarzyszą mi słowa Sławomira Mrożka:

„W pojęciu powszechnym wyobraźnia to szkodliwa skłonność do czegoś, czego nie ma w rzeczywistości. A jednak prawda jest odwrotna: to bez wyobraźni nie ma rzeczywistości. To co się nazywa rzeczywistością, jest tylko wyobraźnią zastygłą w rutynę. (…) To prawda, że bez rutyny nie można funkcjonować, ale bez wyobraźni można TYLKO funkcjonować. Bez rutyny świat by nie funkcjonował, ale bez wyobraźni świat by nie powstał. Ani też nie przetrwał. Rutyna sprawdza się tylko w sytuacjach ustalonych i przewidywalnych, a w nieprzewidywalnych na nic się nie przydaje”

(S. M. „Dziennik powrotu”)

Proszę się rozgościć, butów nie trzeba zdejmować.

Skadia/

I always use natural materials – the base for most items is stone or wood. Nature constantly inspires my work, its main subject being the plentiful world of fauna and flora.

Other than Nature, another source of inspiration is my own imagination. In the back of my head I always hear the words of Sławomir Mrożek:

“It is a general misconception that imagination is a dangerous pull towards something that doesn’t exist in reality. The opposite is true however: without imagination there is no reality. That which we name »reality« is none other than imagination congealed into routine. (…) It is true that without routine one cannot function, but it is also true that without imagination one can ONLY function. Without routine the world would not function, but without imagination the world would not have been formed. Neither would it have survived. Routine works in fixed and predictable situations but completely fails when the unpredictable occurs.”

(S. Mrożek, “Dziennik Powrotu”, own translation)

Możliwość komentowania jest wyłączona.